Pismo do Minister Zalewskiej w sprawie zespołu do spraw statusu nauczyciela

Branża Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego krytycznie odnoszą się do dotychczasowej formuły pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog nie spełnił naszych oczekiwań i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla nauczycieli i pracowników oświaty kwestiach. Powołany 3 listopada 2016 r. przez Ministra Edukacji Narodowej Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty miał wypracować rozwiązania systemowe w […]

Wynagrodzenia strażników i innych pracowników niepedagogicznych w zakładach poprawczych

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP domaga się, aby w trybie pilnym dokonać znaczących podwyżek płac dla strażników i innych pracowników niepedagogicznych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Temat statusu strażników i ich wynagrodzeń nasz związek zawodowy wielokrotnie podnosił. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości przerwało dialog ze związkami zawodowymi i   od dwóch lat  nie odbyło się żadne spotkanie z  naszym związkiem zawodowym a od roku jest nawet  brak odpowiedzi pisemnych. […]

Uwagi do projektu rozporządzenia MRP i PS zmieniającego rozporządzenie ws warunków wynagradzania za pracę pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzony przez organy administracji rządowej

Projekt, który otrzymaliśmy w dniu 28.12.17r. nie spełnia warunków jakich domagaliśmy się od Ministra Sprawiedliwości od dłuższego czasu. Dlatego ten projekt oceniamy negatywnie a sam proces jego opiniowania ograniczony do 7 dni, tworzy delikatnie mówiąc niepoważną aurę konsultacji społecznych. W tym miejscu dodaję, że Minister Sprawiedliwości przerwał dialog ze związkami zawodowymi i od dwóch lat nie ma żadnego spotkania ze związkami zawodowymi a od roku nie odpisuje na korespondencję. UZASADNIENIE […]

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia ws orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP ze zdziwieniem przyjął informacje, że Minister Zdrowia próbuje wprowadzić rozporządzenie na podstawie bubla prawnego jakim jest obecny art. 73 Karty Nauczyciela. Ten artykuł 73 KN i przedstawiony projekt rozporządzenia MZ burzą dotychczasowy porządek prawny w zakresie leczenia, orzekania o chorobach, wydawania zwolnień lekarskich oraz kosztów z tym związanych jak również zachowania tajemnicy lekarskiej i tajemnicy leczenia. Art. 73 KN jak i ten projekt […]

Komunikat w sprawie szczególnej ochrony związkowej

W związku z pojawiającymi się informacjami, że niektórzy dyrektorzy naszych placówek nie respektują Waszych związkowych pism przedstawiających członków naszego związku zawodowego podlegających  szczególnej ochronie związkowej informuję co następuje.       Członkowie zakładowych organizacji związkowych korzystają ze specjalnej protekcji przyjętej przez polskie ustawodawstwo (art. 32 ustawy o związkach zawodowych, dalej: ustawy). Nie jest to żadne novum, a raczej ucieleśnienie obowiązującej nas dyrektywy z Konwencji Nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej: Konwencji), która […]

Minister Zbigniew Ziobro w sprawie łamania praw pracowniczych i związkowych

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Pracowników SdN i ZP z przykrością informuję Pana Ministra o totalnym łamaniu prawa pracowniczego i związkowego przez pracowników Ministerstwa i niektórych dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Przedstawiam tematy w skrócie.     Zwolnienia i szykany pracowników. W naszych placówkach są dokonywane bezprawne zwolnienia z pracy szczególnie tych pracowników, którzy należą do naszego związku zawodowego. Ten proceder trwa już od dwóch lat, ale w […]

Zapowiedź protestów nauczycieli

Zarząd Główny NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych oraz ja osobiście, popieraliśmy PiS w wyborach, ponieważ wierzyliśmy w realizację Waszych obietnic w stosunku do nauczycieli. Ostatnie działanie MEN i Parlamentu zburzyły nasze nadzieje na poprawę statusu ekonomiczno-prawnego nauczycieli a  hasłową „Dobrą zmianę” uznajemy za chybiony PR. Nauczyciele są rozgoryczeni i czują się oszukani przez PiS, który oficjalnie obiecywał zmiany a ich nie zrealizował, „sprzedając nauczycieli” na rzecz samorządów. […]

Replika do artykułu o sytuacji wychowawczej Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim

Sprostowanie ws artykułów ukazujących się w Głosie Wielkopolskim i innych mediach na temat sytuacji wychowawczej  Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wlkp                                                                       Działając na podstawie Prawa Prasowego proszę opublikować moje sprostowanie do ukazujących się artykułów. Opisana w kilku […]

Zakładowa opowieść wigilijna

Szczecin, dn. 21.12.16r                              Szanowny Panie Ministrze Z przykrością przyjąłem informację o Pana odmowie możliwości spotkania się ze mną. Mimo całej życzliwości do Pana działań, robi Pan też błędy i nie słucha Pan „ludu”, nas zwykłych a zarazem niezwykłych pracowników schronisk i zakładów dla nieletnich. Cała masa zwolnień pracowników w wielu naszych placówkach to negatywny obraz Pana działalności. […]