Informacja

NSZZ Pracowników SdN i ZP - jako organizacja Członkowska Forum Związków Zawodowych - jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji - do spraw społeczno - gospodarczych, wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz przepisów prawa pracy.

Kontakt

ZG NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich
i Zakładów Poprawczych

71-220 Szczecin, ul. Modra 11
fax (91) 439-25-36

Przewodniczący:
Tadeusz Pisarek
tel. 602 26 15 67

Zastępca:
Stanisław Wancerz
tel. 668-49-44-22

Sekretarz:
Zenon Bikowski
tel. 698-42-16-64

Polecamy