Komunikat zarządu głównego

Informuję wszystkie Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe, że dnia 08.09.17r. została odwieszona nasza akcja protestacyjna, zawieszona 06.06.17r.. Zgodnie z ustaleniami w dniu 06.06.17r. w sytuacji niewywiązania się ministerstwa z przyrzeczenia prawnych działań w sprawie organizacji nowego roku szkolnego, reformy oświatowej oraz stymulowania skutków niskich stanów nieletnich w naszych placówkach do momentu uchwalenia nowej ustawy UPN, naszą akcję protestacyjną wznawiamy. UZASADNIENIE Bałagan i bezprawie wprowadzające reformę w naszych szkołach świadczy o lekceważeniu […]

Odpowiedź MEN w sprawie dodatkowego zatrudnienia

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 21 lipca br., dotyczące wątpliwości związanych z zastosowaniem art. 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) do wychowawcy zatrudnionego w zakładzie poprawczym (wykonującego pracę w internacie) przedstawiam następujące stanowisko. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia […]

Odpowiedź w sprawie uwag do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca br., przy którym przesłane zostały uwagi do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uprzejmie informuję. Odnosząc się do uwagi do projektu ustawy o braku rozwiązań w zakresie kompleksowych zmian dotyczących finansowania zadań oświatowych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej informuję, że zmiany te pozostawiono do drugiej tury prac nad zmianami w zakresie finansowania zadań oświatowych. Na prośbę jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania w […]

Kondolencje

Zarząd Główny NSZZ Pracowników Sdn i Zp ze smutkiem informuje, że w dniu 09.07.17r. zmarł Henryk MAĆKO, wieloletni dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie, jeden z inicjatorów powstania naszego związku zawodowego, człowiek oddany pracy wychowawczej z młodzieżą. Rodzinie, najbliższym, kolegom i znajomym składamy głębokie wyrazy współczucia.    

Organizacja roku szkolnego i inne uwagi

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP zauważa, że nie jest tworzone zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o nowej sieci szkół w schroniskach i zakładach poprawczych, które powinno być poprzedzone konsultacjami ze związkami zawodowymi. Sprawa powołania sieci szkół wydaje się dosyć prosta i wg naszego związku zawodowego mogła już być wyznaczona w czerwcu.   Minister Sprawiedliwości wydaje corocznie zarządzenie o organizacji roku szkolnego w naszych placówkach. W tym roku można przywrócić naszym […]

Spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników ośwraty

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie zostało zwołane po wniosku Forum Związków Zawodowych z dnia 05.06.2017 r. Głównym tematem spotkania było odniesienie się stron do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – skierowanym do konsultacji społecznych przez Ministra Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech reprezentatywnych central związkowych, przedstawiciele korporacji samorządowych […]

KOMUNIKAT PRASOWY

ZG NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych informuje, że w dniu 06.06.17r. /wtorek/  o godzinie 11.00 odbędzie się protest członków naszego związku zawodowego przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości i budynkiem KPRM. Protest jest związany ze zwolnieniami nauczycieli i innych pracowników szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Szczególne nasilenie zwolnień jest związane z reformą sytemu oświaty w wydaniu Ministerstwa Sprawiedliwości, które bezprawnie próbuje ograniczyć do jednego kierunki kształcenia […]

Brak wdrożenia reformy oświatowej w SdN i ZP

Z przykrością informuję Panią Minister, że odpowiedź Pani płk Sałapy na moje wystąpienie do Pani Minister, napisane po 39 dniach od przekazania mojego pisma do rozpatrzenia, jest zupełnie niezadowalająca i przepełniona błędami interpretacji prawa obowiązującego w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych oraz prawa oświatowego. Dyrektor zakładu nie jest pracodawcą a reprezentuje pracodawcę, którym jest zakład. Zakład tworzy i rozwiązuje  organ prowadzący czyli Minister Sprawiedliwości. Dyrektora powołuje/obecnie bez konkursu/ Minister […]

Bezprawne zwolnienia nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Pracowników SdN i ZP proszę Panią Premier o natychmiastową interwencję u Ministra Sprawiedliwości aby zaprzestał bezprawnych działań ws organizacji szkół i zwalnianiu nauczycieli w naszych placówkach. Ponieważ proces wypowiedzeń pracy nauczycielom już się rozpoczął, Pani interwencja jest potrzebna niezwykle pilnie. UZASADNIENIE Nowa ustawa oświatowa nakłada obowiązek na organie prowadzącym szkoły utworzenia sieci szkół w uzgodnieniu z kuratorem światy i związkami zawodowymi na podstawie uchwały. W […]