Informacja

  NSZZ Pracowników SdN i ZP - jako organizacja Członkowska Forum Związków Zawodowych - jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji - do spraw społeczno - gospodarczych, wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz przepisów prawa pracy.

  Kontakt

  ZG NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich
  i Zakładów Poprawczych

  71-220 Szczecin, ul. Modra 11
  fax (91) 439-25-36

  Przewodniczący:
  Tadeusz Pisarek
  tel. 602 26 15 67

  Zastępca:
  Stanisław Wancerz
  tel. 668-49-44-22

  Sekretarz:
  Zenon Bikowski
  tel. 698-42-16-64

  Polecamy