Replika do artykułu o sytuacji wychowawczej Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim

Sprostowanie ws artykułów ukazujących się w Głosie Wielkopolskim i innych mediach na temat sytuacji wychowawczej  Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wlkp                                                                       Działając na podstawie Prawa Prasowego proszę opublikować moje sprostowanie do ukazujących się artykułów. Opisana w kilku […]

Zakładowa opowieść wigilijna

Szczecin, dn. 21.12.16r                              Szanowny Panie Ministrze Z przykrością przyjąłem informację o Pana odmowie możliwości spotkania się ze mną. Mimo całej życzliwości do Pana działań, robi Pan też błędy i nie słucha Pan „ludu”, nas zwykłych a zarazem niezwykłych pracowników schronisk i zakładów dla nieletnich. Cała masa zwolnień pracowników w wielu naszych placówkach to negatywny obraz Pana działalności. […]

Odejście od dialogu ze związkami zawodowymi i wykluczenie ich z ministerialnego zespołu opiniującego wnioski o nagrody

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.10.17r. w  imieniu związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych jednoznacznie stwierdzam, że odchodzi Pan od dialogu ze związkami zawodowymi i wyklucza ich z ministerialnego zespołu opiniującego wnioski o nagrody organu prowadzącego, mimo że nie stanowiły żadnego kosztu dla ministerstwa.  Należy stwierdzić, że to związki zawodowe doprowadziły do ujednolicenia wysokości nagród a na przestrzeni lat wielokrotnie stwierdzały:    – nieprawidłowości w podpisach i […]

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nagród dla nauczycieli

W nawiązaniu do opinii Forum Związków Zawodowych z dnia 10 października 2017 r. oraz uwagi Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 16 października 2017 r. dotyczących projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, uprzejmie informuję, co następuje. Minister Sprawiedliwości podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie zastąpienia powoływanego zespołu do opiniowania wniosków przez komisję do spraw nagród w składzie […]

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  życzę wszystkim pracownikom dużo wytrwałości w trudnej pracy wychowawczo-edukacyjnej. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu, system oświaty i wychowania  w Polsce jeszcze nie upadł. Dziękuję Wam bardzo i życzę dużo sił do przezwyciężania dalszych trudności.   Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników SdN i ZP Tadeusz Pisarek                        Minister A. Zalewska wraz z posłami PiS przekazuje Wam prezent w postaci uchwalonych zmian Karty Nauczyciela tj. wydłużenie awansu […]

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i projekt ustawy „UFO”

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP z niedowierzaniem odebrał informację Pani Premier o planowanych podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli w ratach, gdzie pierwsza rata w wysokości 5% przypada na prima aprilis w 2018 roku. Wydaje się, że została Pani Premier wmanewrowana w dziwną demagogię oszukiwania nauczycieli, którzy z upokorzeniem znoszą trudy nie do końca przemyślanej reformy edukacji a tutaj jeszcze 5 lat bez żadnych podwyżek wynagrodzeń i wszystko wskazuje na […]

MS wyrzuca związki zawodowe z komisji nagród. To jest dialog Ziobry z Suwerenem.

Projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich został opracowany w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418 oraz z 2017 r. poz. 1139). Ww. ustawa z dniem 1 stycznia 2016 r. przekształciła rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Jednocześnie wobec pracowników zespołów […]

Komunikat zarządu głównego

Informuję wszystkie Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe, że dnia 08.09.17r. została odwieszona nasza akcja protestacyjna, zawieszona 06.06.17r.. Zgodnie z ustaleniami w dniu 06.06.17r. w sytuacji niewywiązania się ministerstwa z przyrzeczenia prawnych działań w sprawie organizacji nowego roku szkolnego, reformy oświatowej oraz stymulowania skutków niskich stanów nieletnich w naszych placówkach do momentu uchwalenia nowej ustawy UPN, naszą akcję protestacyjną wznawiamy. UZASADNIENIE Bałagan i bezprawie wprowadzające reformę w naszych szkołach świadczy o lekceważeniu […]

Odpowiedź MEN w sprawie dodatkowego zatrudnienia

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 21 lipca br., dotyczące wątpliwości związanych z zastosowaniem art. 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) do wychowawcy zatrudnionego w zakładzie poprawczym (wykonującego pracę w internacie) przedstawiam następujące stanowisko. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia […]