Kondolencje

Zarząd Główny NSZZ Pracowników Sdn i Zp ze smutkiem informuje, że w dniu 09.07.17r. zmarł Henryk MAĆKO, wieloletni dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie, jeden z inicjatorów powstania naszego związku zawodowego, człowiek oddany pracy wychowawczej z młodzieżą. Rodzinie, najbliższym, kolegom i znajomym składamy głębokie wyrazy współczucia.    

Organizacja roku szkolnego i inne uwagi

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP zauważa, że nie jest tworzone zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o nowej sieci szkół w schroniskach i zakładach poprawczych, które powinno być poprzedzone konsultacjami ze związkami zawodowymi. Sprawa powołania sieci szkół wydaje się dosyć prosta i wg naszego związku zawodowego mogła już być wyznaczona w czerwcu.   Minister Sprawiedliwości wydaje corocznie zarządzenie o organizacji roku szkolnego w naszych placówkach. W tym roku można przywrócić naszym […]

Spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników ośwraty

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie zostało zwołane po wniosku Forum Związków Zawodowych z dnia 05.06.2017 r. Głównym tematem spotkania było odniesienie się stron do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – skierowanym do konsultacji społecznych przez Ministra Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech reprezentatywnych central związkowych, przedstawiciele korporacji samorządowych […]

KOMUNIKAT PRASOWY

ZG NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych informuje, że w dniu 06.06.17r. /wtorek/  o godzinie 11.00 odbędzie się protest członków naszego związku zawodowego przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości i budynkiem KPRM. Protest jest związany ze zwolnieniami nauczycieli i innych pracowników szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Szczególne nasilenie zwolnień jest związane z reformą sytemu oświaty w wydaniu Ministerstwa Sprawiedliwości, które bezprawnie próbuje ograniczyć do jednego kierunki kształcenia […]

Brak wdrożenia reformy oświatowej w SdN i ZP

Z przykrością informuję Panią Minister, że odpowiedź Pani płk Sałapy na moje wystąpienie do Pani Minister, napisane po 39 dniach od przekazania mojego pisma do rozpatrzenia, jest zupełnie niezadowalająca i przepełniona błędami interpretacji prawa obowiązującego w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych oraz prawa oświatowego. Dyrektor zakładu nie jest pracodawcą a reprezentuje pracodawcę, którym jest zakład. Zakład tworzy i rozwiązuje  organ prowadzący czyli Minister Sprawiedliwości. Dyrektora powołuje/obecnie bez konkursu/ Minister […]

Bezprawne zwolnienia nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Pracowników SdN i ZP proszę Panią Premier o natychmiastową interwencję u Ministra Sprawiedliwości aby zaprzestał bezprawnych działań ws organizacji szkół i zwalnianiu nauczycieli w naszych placówkach. Ponieważ proces wypowiedzeń pracy nauczycielom już się rozpoczął, Pani interwencja jest potrzebna niezwykle pilnie. UZASADNIENIE Nowa ustawa oświatowa nakłada obowiązek na organie prowadzącym szkoły utworzenia sieci szkół w uzgodnieniu z kuratorem światy i związkami zawodowymi na podstawie uchwały. W […]

Komunikat

Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe w związku z groźbą zwolnień nauczycieli w naszych placówkach po wysłaniu przez P. Sałapę wytycznych dotyczących organizacji roku szkolnego upoważniam wszystkich przewodniczących do pisania protestów do MS w tej sprawie.

Komunikat Zarządu Głównego

Zarząd Główny NSZZ Pracowników SdN i ZP informuję wszystkich członków, że XI Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w dniu 21.04.17r. w Warszawie, podjął następujące uchwały dotyczące działalności naszego związku zawodowego. UCHWAŁA NR 1 Na podstawie §16 pkt. 2 Statutu Związku, XI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych w dniu 21. 04. 2017 r. w Warszawie uchwala przedłużenie kadencji wszystkich władz związku do listopada 2019 r. UCHWAŁA […]

Argumenty przesunięcia reformy oświaty

Przesunięciem reformy oświaty na 01.09.2018. Przywrócenie art. 88 KN, nawet w zmodyfikowanej wersji Nasz związek zawodowy mając na względzie dotychczasowe błędne ramowe plany nauczania w liceach ogólnokształcących i gimnazjach, prowadził z MEN rozmowy o reformie oświaty w kierunku 6+2+4, gdzie posiłkowaliśmy się specjalistami z długoletnią i międzynarodową praktyką szkolnictwa zawodowego. Wydawało się, że MEN obierze ten kierunek reformy, który wydawał się mało kontrowersyjny. MEN obrał inną wersję reformy, więc próbujemy […]